Bijles in Mirjams keukenHerken je iets, van je kind,  in de woorden van hieronder?

Bewegelijk. Creatief. Moeite met de tafels leren. 

Het automatiseren komt nog niet op gang. Faalangst. Gevoelig voor sfeer en kritiek. De basis van het rekenen, lezen of taal is nog niet stevig. Woorden worden nog niet goed opgeschreven. Thuis zie je een creatief kind en school ziet iets anders. Het tempo in rekenenof lezen kan hoger.


Bewegelijk? Ik noem dat enthousiast en lekker actief.


Snel afgeleid? Ik noem dat breed geïnteresseerd.


Niet geconcentreerd? Mijn eerste vraag is...is dat echt waar? Kan jouw kind zich niet concentreren? Nooit? Meestal zeggen ouders, ja dat is waar! Mijn kind kan zich wel concentreren als het iets doet wat het leuk vindt.  


Jouw kind leert op zijn of haar eigen manier. Oordelen en labels? Daar heeft je kind niets aan. We gaan samen ontdekken op welke manier jouw kind leert. Hoe gaan we dat ontdekken? Ik volg je kind, hoe speelt het? Hoe beweegt het? Waar ligt de belangstelling. Jouw kind geeft mij en jou de sleutel. De ingang van het leren. 


Rekenen, taal, schrijven, lezen en een vleugje mindfulness in de keuken bij juf Mirjam. Het plezier in leren komt weer terug! Cijfers stijgen en het zelfvertrouwen groeit.

Past het schoolsysteem niet bij jouw kind?

Ik heb 26 jaar voor de klas gestaan en ik weet dat het is moeilijk voor een leerkracht om voor elk kind het juiste te bieden.

Scholen werken vaak vanuit de methode. Logisch want zo weet de leerkracht dat alle leerstof aan bod komt.

De leerkracht werkt met een grote groep kinderen en probeert er het beste van te maken.


Nu werk ik in mijn keuken met 4 kinderen. We hebben alle tijd om plezier te maken en om naar elkaar te luisteren. Kinderen ervaren de bijles als een gezellige middag. Door het plezier staan de kinderen open voor het leren. Kinderen voelen zich gezien. Ouders worden gehoord. De cijfers gaan omhoog op school. Kinderen krijgen zelfvertrouwen.

Heb je belangstelling? App me dan hebben we het snelste contact. Groet juf Mirjam

Hoe werkt de bijles in Mirjams keuken?

Jouw kind oefent de lesstof van de basisschool: (spelling van woorden, de breuken, procenten, deelsommen, decimalen en de tafels, schrijven, begrijpend lezen)

tijdens activiteiten die passen bij zijn of haar interesse: koekjes bakken, voetballen, zagen, tekenen, muziek, pizza maken.


Dat geeft plezier en  zelfvertrouwen!

De mier werkt graag samen.

Hij is handig en sterk.


Wat kunnen we leren van de mieren? Kinderen leren in de les dat het belangrijk is om te leren samenwerken en vriendelijk te zijn. Voor de ander en voor zichzelf. 


Kinderen leren de basisschool lesstof én een prettige, opbouwende levenshouding: Jij bent een goed kind, jij mag gelukkig zijn. Een samenleving wordt gevormd door stevige, vriendelijke mensen. Voor pesten en voordringen is in mijn keuken geen plaats. Wel mogen we eindeloos oefenen in vriendelijk zijn en stevig staan, want ik geloof in jouw kind.

Dit zijn echt heerlijke appjes om te onvangen:

¨Mirjam je raadt het nooit, mijn dochter had een 10!  De 10 is niet het belangrijkste, ze weet nu dat ze echt iets kan!¨

Leg eens uit, waarom zo actief en bijzonder?

  • De hersenen worden door activiteiten geprikkeld en gaan open staan om iets te leren.
  • Tijdens het bewegen worden hersenen gestimuleerd de concentratie en ontspanning verhoogd, er ontstaat een optimale leersituatie.
  • Kleur en creativiteit maakt leren aantrekkelijk. Bijzondere dingen kunnen kinderen makkelijker onthouden.

Bijles in alle gewenste basisschoolvakken:

rekenen, lezen, spelling, schrijven, begrijpend lezen, grammatica, topo, durven presenteren, boekbespreking.

Voor welke leeftijd?

Kinderen in de basisschoolleeftijd.

Weekrooster


Maandag

14:00-17:00


Dinsdag

15:30 - 17:00 uur


Woensdag

15:30 - 17:00 uur


Donderdag 

15:30 - 17:00 uur


Vrijdag, 

14:30-17:00 uur

-----------------------

Hoe groot is de groep? 

4 kinderen per groep.

Kan iedereen meedoen?

We starten met een intake gesprek. Zo leren we elkaar kennen. In dit gesprek kijk ik wat jouw kind al kan. Na de proefles kijken we samen of het zinvol en fijn is om de cursus te gaan starten. 

Contact met de ouders?

Je krijgt na de les een app met film, foto en uitleg over de les. We houden kort contact, is er iets voorgevallen dan hoor ik dat graag. Is er iets dat geleerd moet worden die week, dan hoor ik dat ook graag. Ouders vinden het directe contact via de app fijn en genieten mee met alle leuke activiteiten. Ik hoor het graag als er mooie resultaten zijn behaald.

De bijles is inclusief het gebruik van de online taaltraining van 📚 🐦LeesMees. Jouw kind kan thuis toetsen maken voor begrijpend lezen en allerlei extra´s op het gebied van  taalvaardigheid, grammatica en. Én je kind leert oefenen in het maken  van toetsen. Kijk maar eens op de site  https://www.leesmees.nl/